Vi har flere lovsangstem, og leder lovsangen på søndagsmøtene og Connection.

Lovsangsteamene gjester også andre menigheter.
Rider for lovsangsteamet (teknisk og praktisk informasjon), klikk her.

(mer info. kommer)

Share This