Her finner du kontaktinformasjon med mail og telefonnr. på hovedledere og medarbeidere i Betania menighetsenter.
Lederskapet
 
Arve Bækkelund (pastor)
97116949
Per Ivar Felldal
90615234
Runar Hamre
91110178
Kårstein Bø
40477446
Oddvar Evenstad
90560719
Astrid Valborgland
99243620
Astri Killingland
45427824
Elin Thoresen
93048158
Frank Haukeland
48184403
Glenn Meberg
95751221
Lovsang
Magnus Evenstad
90766330
Frank Haukeland
48184403
Peter Halvorsen
41566536
Runar Hamre
91110178
Ellen Tjemsland
99786578
Janet Halvorsen
90601249
Sim Eggen
97572238
Elin H. Thoresen
93048158
Vidar Olsen
37048323
Alfred Wroldsen
90995235
Merethe Nytr
90831852
Teknikk
 
 
Jon Inge Myrene (leder)
91388140
Bjørnar Valle Nygårdseter
bjornar@betaniagrimstad.no
95438809
Magnus Killingland
Connection
Peter Halvorsen
41566536
Ingunn birgitte Flak Myrene
97182918
Astri Killingland
45427824
Anne Lill Walle Tangen Barne- og ungdomsarbeider
90835121
ONE80
 Anne Lill Walle Tangen Barne- og ungdomsarbeider
 90835121
Astrid Valle Nygårdseter
astrid
Bjørnar Valle Nygårdseter
95438809
Arve Bækkelund
97116949

Møteverter

Hanne Eskedal
48307858
Anders Valborgland
90697436
Terje Jåvold
90097249
 

Bønn- og tema kveld

Kårstein Bø
40477446
 

Vask

Astrid Valborgland
99243620
 

Kjøkken/Café

Borgny Evenstad
48291514
91110178

Brann

Runar Hamre
91110178

Økonomi

Magnus Evenstad
90766330

Interiør – pynt

Sølvi Bækkelund
98851267
Share This