Her finner du kontaktinformasjon med mail og telefonnr. på hovedledere og medarbeidere i Betania menighetsenter.

 

Lederskapet
 
Arve Bækkelund (pastor)
97116949
Per Ivar Felldal
90615234
Runar Hamre
91110178
Kårstein Bø (seniorpastor)
40477446
Oddvar Evenstad
90560719
Astrid Valborgland (adm. leder)
99243620
Astri Killingland
45427824
Elin Thoresen
93048158
Frank Haukeland
48184403
Glenn Meberg
95751221

Lovsang
Magnus Evenstad
90766330
Frank Haukeland
48184403
Peter Halvorsen
41566536
Runar Hamre
91110178
Janet Halvorsen
90601249
Sim Eggen
97572238
Elin H. Thoresen
93048158
Vidar Olsen
37048323
Alfred Wroldsen
90995235
Merethe Nytre
90831852

Teknikk
 
 
Jon Inge Myrene (leder)
91388140
Connection
Glenn Meberg
Ingunn birgitte Flak Myrene
97182918
Astri Killingland
45427824
Anne Lill Walle Tangen 
90835121

ONE80
Karin Eidhamar
karin@betaniagrimstad.no
95222912
Harald Eidhamar
95819008
 

Utleie

Astrid Valborgland
99243620

 

Share This