tentro

logo-tentro

tentro er menighetens tilbud til alle som er i konfirmantalder. Dette er et alternativ til konfirmasjon, hvor vi lærer om den kristne tro og også om temaer som opptar ungdom i deres hverdag.

Avslutningen for tentro er første søndag i mai. Da samles tentro-elevene med forestatte og øvrige familie til en festgudstjeneste i menighetens lokale. 

Vi drar på to turere sammen i løpet av tentro-året. 

tentro har samlinger annenhver fredag kl. 18.30-19.45.