Bedre sammen, DFEF og Pinsebevegelsen

av | mai 7, 2022

Bedre sammen, DFEF og Pinsebevegelsen

av | mai 7, 2022

Dette er en informasjon og saksfremlegg om prosjektet Bedre sammen!

Etter en mangeårig prosess med både teologiske og historie avklaringer er det konkludert med at hensikten og målet med de to bevegelsene er så like at MHU og Lederrådet i Pinsebevegelsen (PB) nå anbefaler å fullføre prosjektet «Bedre sammen». MHU tror dette vil være til det beste for DFEF, de lokale DFEF menigheter og Guds rike, og fremmer derfor følgende forslag til Landsmøtet 2022:

DFEF og PB slår seg sammen til en felles pinsekarismatisk bevegelse med navn Pinsebevegelsen i Norge (PB).

DFEFs Landsmøte anbefaler at den enkelte selvstendige DFEF menighet tilslutter seg PB. 

DFEFs menigheter, misjon og prosjekter betjenes av en felles administrasjon for PB og DFEF.

DFEF-nettverket, MHU og DFEF Stiftelse består for å forvalte de interesser og forpliktelser man har i dag som ikke ivaretas under PB.

DFEF Landsmøte som består av de historiske DFEF menighetene vil ivareta valg og drift av DFEF nettverket etter de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Presiseringer:

 1. MHU koordinerer prosessen for samlet innmelding i Pinsebevegelsen.

  DFEF-nettverket fortsetter å bestå for de menighetene som historisk er tilsluttet nettverket.

  DFEF Stiftelsen/MHU sin virksomhet utføres primært på dugnad. 
 • Styret for DFEF Stiftelse/MHU velges på DFEFs landsmøte. De menigheter som er historisk tilknyttet DFEF nettverket har stemmerett i Landsmøtet i henhold til vedtekter.
 • Det historiske DFEF nettverket vil vare til det juridisk og praktisk ikke lenger har noen funksjon.
 • Den enkelte menighet er like fri og selvstendig i PB som i DFEF.
 • Vi anbefaler den enkelte å sette seg inn i grunnlagsdokumentet for PB. 
  Se https://pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/grunnlagsdokument/innledning

Misjon og bistand
Når det gjelder misjon og bistand anbefaler MHU en fullstendig fusjon mellom vår misjon/ bistand og PB misjon/bistand. Dette fordi våre samarbeidspartnere (Digni, Norad mm.) vil ha vanskelig for å forholde seg til noe annet. PB har også sagt seg villig til å betjene de menigheter/misjonærer i DFEF som velger å ikke gå inn i PB.  DFEF vil være hoved ansvarlig for egenandeler og kostnader vi tar med videre inn i PB.

Representasjon
Det er viktig at vi finner DFEF igjen I PB`s lederråd, misjon, bistand og rådsstruktur.
Representasjon i stab er naturlig slik at DFEFs menigheter opplever å bli ivaretatt, særlig i overgangsfasen.

For å ivareta representasjon tilbyr PB følgende:
1) Forutsatt positivt vedtak om sammenslåing mellom DFEF og Pinsebevegelsen sommeren 2022, anbefaler Lederrådet Samtaleforum å velge inn to representanter samt en vara fra DFEF i Lederrådet på Årsmøtekonferansen i juni 2022. DFEF kommer selv med forslag til navn innen april 2022. Representantene velges inn med forbehold om positivt vedtak.

2) Under samme forutsetning vil Valg og forslagskomiteen i Pinsebevegelsen ha spesielt fokus på representasjon fra DFEF i ulike råd og utvalg fram til 2025, i dialog med DFEFs medlemmer i Lederrådet.

3) Det vil være dialog mellom Lederrådets leder, MHUs leder og daglig leder i Pinsebevegelsen våren 2022 knyttet til avtaler rundt administrative løsninger, forutsatt positivt vedtak.

Økonomi:
Fra og med 01.01.23 betaler de DFEF menigheter som går inn i PB direkte til PB (I 2021 dreier dette seg om 160 kr. Pr. Mdl.). De menigheter som eventuelt ønsker å stå utenfor fortsetter under dagens ordning og må forholde seg til hva DFEF Landsmøte vedtar videre i denne saken. For 2022 betaler alle det beløp som DFEF Landsmøtet vedtar. 

Norges Kristne råd
PB er med i Norges Kristne Råd. De siste årene har vist oss at vi på religionspolitisk plan trenger å stå sammen i Norge. Dessverre terninger vi Norges Kristne Råd til å kjempe for trosfrihet i årene som kommer. Det understrekes samtidig klart og tydelig at vi med å gå sammen med PB ikke underlegger oss noen slags felleskristen styring hvor andre kirkesamfunn får innvirkning på våre interne anliggender. 

Konklusjon
Vi lever i en krevende tid hvor det stadig stilles større krav til oss både som frie selvstendige menigheter og som nettverk. Vi ser at DFEF som nettverk de siste årene mange steder har slitt med stagnasjon og tilbakegang. I tillegg har MHU slitt både økonomisk og med å skape engasjement, samle resurser og finne en felles retning. Mange av våre store menigheter har derfor søkt PB for retning og inspirasjon. Dette gjelder spesielt for barn og ungdomsarbeidet. DFEF ung søkte allerede for snart 3 år siden sammen med Pinse ung og opplever nå at det var et godt valg som frigjøre resurser og gir nytt mot og ny retning. 

MHU tror at vi i en tid som dette trenger å stå sammen som et Åndes folk og at både PB og DFEF vil bli rikere og sterke sammen. Derfor anbefaler vi den enkelte lokale selvstendige menighet å drøfte dette innad i sine respektive årsmøter/ menighetsmøter og på selvstendig grunnlag fatte vedtak før Landsmøtet til sommeren.

Landsmøtet blir lørdag 16. juli kl. 14:00 på Solstrand. Det blir påmelding. Mer informasjon om dette kommer.