Besøk av Evangeliesenteret

av | feb 14, 2022

Besøk av Evangeliesenteret

av | feb 14, 2022

Søndag 20. februar kl.11:00 besøker Evangeliesenteret og Trond Palmgren Eriksen Betania Grimstad. Det blir full trøkk med sang og vitnesbyrd fra Evangeliesenteret og tale v/ Trond Palmgren Eriksen. Det er søndagsskole, bibelklasse og kirkekaffe. Velkommen!
Se mer info http://www.evangeliesenteret.no/kalender/betania-grimstad/