Dåp 12. sept. kl. 11:00

av | sep 5, 2021

Dåp 12. sept. kl. 11:00

av | sep 5, 2021

Du er velkommen til Gudstjeneste i Betania Grimstad søndag 12. sept kl. 11:00. Espen Nystad taler, Magnus m/ team synger, det er søndagsskole, Bibelklasse og kirkekaffe.
Tenker du på dåp?
Dette tror vi om Troendes dåp:
Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treenige Guds navn. Matt. 28,18-20;  Mark. 16,16;  Apg. 10,47-48;  Kol. 2,12:  Rom 6,4-5; 1. Pet. 3,21.
Ta kontakt med Arve på 97116949 om du ønsker en prat om dette.