Drive-in Church 11.04.21

av | apr 7, 2021

Drive-in Church 11.04.21

av | apr 7, 2021

Drive-in Church, med Søndagsskole og Bibelklasse søndag 11.04.21, kl. 11:00.
Siden det fremdeles er restriksjoner på å samles til Gudstjenester har vi fått godkjent å kunne samles i Drive-in Church. Arve Bækkelund taler, Frank m/ team synger. Søndagsskolen og Bibelklassen begynner kl. 11 og går rett til sine rom. Søndagsskolen benytter egen inngang direkte inn i søndagsskolerommet. Bibelklassen samles i brakka. Alle må sitte i bilene under hele Gudstjenesten.

Kollekten til Betania er til VIPPS nr 18176.

Gave til Thea Sofie Children Home I Kenya I forbindelse med Per Bergans begravelse kan gies på Vipps 541638 eller konto 05365667472.

Bibeltekster:
Joh. 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Rom. 6:23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.1. Joh. 1:8-9 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettJoh. 1:12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn,  de som tror på hans navn.
Joh. 11:25 «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Sangtekster:

1) Navnet Jesus

  Navnet Jesus blekner aldri,

  tæres ei av tidens tann.

  Navnet Jesus, det er evig,

  ingen det utslette kan.

  Det har bud til unge, gamle,

  skyter stadig friske skudd.

  Det har evne til å samle 

  alle sjeler inn til Gud.

  Chorus

  Navnet Jesus må jeg elske,

  det har satt min sjel i brann.

  Ved det navnet fant jeg frelse,

  intet annet frelse kan.

  Verse 2

  Jesu navn, hvor skjønt det klinger,

  la det runge over jord.

  Intet annet verden bringer

  håp og trøst som dette ord.

  For det navn må hatet vike,

  for det navn må ondskap fly.

  Ved det navn skal rettferds rike

  skyte friske skudd på ny.

  Chorus

  Navnet Jesus må jeg elske,

  det har satt min sjel i brann.

  Ved det navnet fant jeg frelse,

  intet annet frelse kan.

  Verse 3

  Midt i nattens mørke blinker

  som et fyrlys Jesu navn.

  Og hver hjelpløs seiler vinkes 

  inn til Frelsens trygge havn.

  Og når solen mer ei skinner,

  Jesunavnet lyser enn.

  Da den frelste skaren synger

  høyt dets pris i himmelen.

  Chorus

  Navnet Jesus må jeg elske,

  det har satt min sjel i brann.

  Ved det navnet fant jeg frelse,

  intet annet frelse kan.


2) I will worship you this morning

I will worship You this morning

  You are worthy all my praise

  I am here to give You glory

  I am here to seek Your face

  You deserve my full attention

  That is what You’re giving me

  I will worship You this morning 

  Honestly

  ref

  Hallelujah, hallelujah holy, holy are You Lord

  norsk vers

  Jeg vil tilbe deg min Herre

  Du er verdig all min sang 

  Jeg vil gi deg pris og ære 

  Søke deg enda en gang

  Du fortjener alt jeg eier 

  Du gav alt du har til meg 

  Jeg vil tilbe deg min Herre 

  Nær til deg

  Halleluja Halleluja Hellig hellig er du Gud

3) Det blod som Jesus for meg gav

Det blod som Jesus for meg gav

  En gang på Golgata,

  Det blod som gir meg styrke fra dag til dag,

  Det skal aldri miste sin kraft. 

  Chorus

  Det når meg når jeg er på høyden,

  Og det når meg når jeg er i dypet. 

  Det blod som gir meg styrke fra dag til dag,

  Det skal aldri miste sin kraft. 

  Verse 2

  Hans blod skal fjerne all frykt og tvil.

  Tårene tørkes bort.

  Det blod som gir meg styrke fra dag til dag,

  Det skal aldri miste sin kraft.


4) Jeg har en sang (leve av deg)

Jeg har en sang, en enkel sang til deg Jesus min Herre

  Min lengsel er å være der

  du kan fylle mitt indre

  Jeg vil leve der din elv bryter fram

  Jeg vil bo under et fossefall

Jeg vil drikke av din Himmelske strøm

Om og om igjen

  Jeg vil leve av deg

  Jesus, leve av deg


5) Å hvor stor du er

Å hvor stor Du er 

  Å hvor stor Du er 

  Underfull Gud, evige Far 

  Å hvor stor Du er (2X) 

  Å hvor stor Du er 

  Du er stor i makt, i herlighet og prakt 

  For Deg vil vi bøye oss ned og tilbe 

  Ingen kan som Deg Frelse en fortapt 

  Vi overveldes når vi ser hvor stor Du er 

  Ære til Ditt navn 

  Ære til Ditt navn 

  Underfull Gud, evige Far 

  Ære til Ditt navn 

  Du er stor i makt, i herlighet og prakt 

  For Deg vil vi bøye oss ned og tilbe 

  Ingen kan som Deg Frelse en fortapt 

  Vi overveldes når vi ser hvor stor Du er (2X)


6) Å pris hans navn

Mitt hjerte ser til Golgata, hvor Jesu blod

  ble øst for meg. Jeg ser Hans sår, 

  Hans kropp som led. Min frelser på et kors av tre 

  Vers 2

  Et siste rop: «Det er fullbrakt!». De la ham ned

  i Josefs grav. Bevoktet av soldat og stein,

  Gud egen sønn døde for meg 

  Refreng

  Å pris Hans navn for Han er vår Gud.

  Å pris Hans navn i evighet. For alltid vil

  sangen stige opp. Vår Gud du er vår Gud 

  Vers 3

  Å vakre morgen, tredje dag. Vår Herre levende igjen

  Så si meg død – hvor er din brodd?

  Vår frelser JESUS har stått opp!

  Vers 4

  Vi skal få se Hans prakt igjen, Hans lys skal

  tvinge mørket hen. Da skal vi være i Hans glans

  Et liv, en evighet med Han!


7) Velsignelsen

Herren velsigne deg og bevare deg!

  Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig, Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

  Herren velsigne deg og bevare deg!

  Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig, Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred, fred, fred

  Han skal gi deg kraft til å leve gi håp og fremtidstro

  Han har sagt: Kom til meg, du som strever og jeg vil gi deg ro.

  Han skal bevare deg fra alt ondt, gi deg styrke når du er svak.

  Tross dine svik, dine nederlag er hans nåde ny hver dag, ny hver dag.