Drive-in Church 2. påskedag

av | mar 29, 2021

Drive-in Church 2. påskedag

av | mar 29, 2021

2. påskedag er du velkommen til Drive-in Church kl. 11:00 på Betanias parkeringsplass. Arve Bækkelund taler, Ole og Ingvild m/team synger. Sangtekster finner du på www.betaniagrimstad.no. Alle må sitte i bilen under hele Gudstjenesten. I år vil du få lyden gjennom ditt åpne bilvindu. Vi gleder oss til å feire oppstandelsen sammen med deg! Se https://www.betaniagrimstad.no/drive-in-church-2-paskedag-2/ for mer informasjon, sangtekster o.l.