Velkommen til gudstjeneste i Betania Grimstad søndag 10. mars kl. 11:00. Du får høre Bodil Eskedal taler, Ingvild og Ole Myklebost m/ team synger, det er søndagsskole og kirkekaffe. Translation to English.