Kristi Himmelfart

av | mai 13, 2021

Kristi Himmelfart

av | mai 13, 2021

I dag går flagget til topps for vår Herre Jesus Kristus som hadde fullført oppdraget og dro tilbake til himmelens herlighet. Det er to viktige punkter å legge merke til i teksten som omhandler Kristi himmelfart. For det første så drog han for å kunne sende oss Den Hellige Ånd. På den måten definerer vi ikke Jesus bort fra oss på Kristi himmelfart, tvert om han er nå i oss alle som tror. For det andre skal du legge merke til løfte om at han skal komme tilbake. Dette er to sannheter vi må holde høyt! Den hellige Ånds liv i våre liv og forventningen om at Jesus kommer tilbake for å hente sine.
Apg, 1:6-11 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?»  7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.  8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
     9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»