Minneord Per Bergan

av | apr 14, 2021

Minneord Per Bergan

av | apr 14, 2021

Per Bergan er drammensgutten som tapte sitt hjerte til både Bjørg og Hesnes og Vestre Eskedal. Han vokste opp i trange kår og dette har nok preget måten han i respekt omgås andre mennesker på. For Per var evangeliet noe praktisk som førte til at mange mennesker fikk oppleve helhjertet hjelp og omsorg fra han. Han kunne gjerne finne på å ta med seg både utslåtte og andre trengende hjem for å hjelpe dem. I hans arbeid som landpostbud var det mange som fikk både omsorgsfull oppmerksomhet og forbønn langs postruten. Som forkynner var Per kjent som en levende og ivrig utlegger av ordet og han brukte gjerne av sin fritid som reisende evangelist. 

Per satte familien meget høyt og var uendelig stolt av sine 3 barn, 13 barnebarn og 7 oldebarn. Bibelen sier at det hjerte er fullt av flyter munnen over av. Og Per snakket mye om sine kjære og nære. Noen andre Per snakket mye om var de foreldreløse barna i Kenya som han bygget barnehjem for. Siden 2007 har han drevet et prosjekt som ikke skulle være en institusjon, men et trygt hjem for disse barna som ikke hadde noe annet alternativ en å bo på gata. Det var Pers brann for de fattige, hans optimisme og store gjennomføringskraft som gjorde at det i dag er mange i Kenya som både har fått et hjem, en utdannelse og en fremtid.

Det var tydelig at Per hadde møtt Jesus på en spesiell måte. Dette preget han i alt han foretok seg. Hadde du spurt han ville han sikkert sagt at å være forkynner, både i ord og gjerning var hans kall og store lidenskap. Måten Per de siste årene håndterte både sviktende helse og smerter var på mange måter eksemplarisk. Han bar på ingen måter preg av å være bitter, men overlot også dette til Gud, og bevarte troen gjennom alt.

Vi vil minnes i takknemlighet hans gode humør og hans helhjertethet der han så ofte stod med gitaren og sang eller engasjert viste interesse for alle rundt seg. Det er et stort savn for mage når han nå er borte. Men vi må også kjenne på ansvaret og forpliktelsen til å ta over den viktige funksjon han hadde både i misjon og menighet. Vi lyser fred over Per Bergans minne.

Arve Bækkelund
Betania Menighetssenter Grimstad