Søndag 29. mai kl. 11:00

av | mai 24, 2022

Søndag 29. mai kl. 11:00

av | mai 24, 2022

Søndag 29. mai kl. 11:00 er du velkommen til Gudstjeneste i Betania Grimstad. Kjell Ohldieck taler og Frank og Magnus m/ team synger, det er søndagsskole, bibelklasse og kirkekaffe. Det er nattverd i Gudstjenesten.