Søndag 8.okt. kl. 17:00

av | okt 3, 2023

Søndag 8.okt. kl. 17:00

av | okt 3, 2023

Søndag 8. okt. kl. 17:00 (merk tiden) er du velkommen til Gudstjeneste i Betania Grimstad!! Ole Myklebost taler, Magnus m/ team synger, det er søndagsskole og kirkekaffe. Gled deg ekstra for denne søndagen er det også barnevelsignelse.