Velkommen til tentro 2024/2025

tentro-21-22-fellesbilde

DETTE ET TENTRO!

 NB: Informasjonsmøte for elever og foresatte
fredag 14. juni kl. 19:00

Alle i konfirmasjonsalder er velkomne på tentro! Her har vi samlinger og turer med Jesus i sentrum, samtidig som vi har det gøy og tar godt vare på hverandre.

Hva er tentro?

tentro er et alternativ til konfirmasjon som er åpent for alle, uansett tro og kirketilhørighet. Her har vi undervisning om kristen tro og hvordan troende mennesker kan leve i relasjon med Gud og mennesker rundt seg.
tentro-året avsluttes med en festgudstjeneste hvor tentro-elevene selv står for hoveddelen av programmet. Her blir den enkelte tentro-elev bedt for og velsignet videre på veien i livet.

Når er tentro?

Vi har tentro-samlinger annenhver uke. Samlinene består av undervisning, fellesskap, mat og lek/ konkurranse.

Vi begynner hver samling med å spise litt sammen. Så har vi undervisning og gøy etterpå.

Fredager i partallsukene drar vi samlet på One80 og på møte i menigheten ca. en søndag i måneden.
 Det gøyeste er uten tvil de to turene vi drar på! En BLI-KJENT-tur i september, og en tentro-weekend sammen med tentro-elever fra flere menigheter i mars 2025.

Praktisk info:
BLI-KJENT-tur. (Mer info kommer)
Festgudstjeneste for tentro søndag 4. mai 2025.
Flere voksne og ungdom fra Betania er med som ledere.

Egenbetaling:
Kontingent kr. 1250,- pr. semester (mer info kommer).

Inviter med en venn!
Kjenner du flere som er i tentro-alder? Da oppmuntrer vi til å invitere dem med på tentro i Betania. 

Påmelding eller mer info:
E-post: arve@betaniagrimstad.no eller SMS: 971 16 949
Påmeldingen skal inneholde navn, adresse, mobilnummer og fødselsdato