Tro på hjemmebane

av | mar 27, 2022

Tro på hjemmebane

av | mar 27, 2022

Seminar med Viggo Klausen: På lørdag 2. april fra kl. 10. – 13. blir det en samling for absolutt alle voksne som har barn eller ungdommer i livet sitt på en eller annen måte. Enten som foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, onkler eller tanter – eller om man er en leder for barn og unge i menigheten. Denne samlingen skal handle om det å gi troen og Jesusrelasjonen videre til barna og ungdommene våre på hjemmebane. Det er alle de dagene hvor vi ikke er på møter eller leirer eller andre arrangementer i menighetsregi. Det er også da den viktigste kampen står. Vi tilbringer mye mer tid på hjemmebane enn vi er i menigheten. Det som vi får med oss de timene veier mye mer for sluttresultatet enn timene i menigheten. Men menighetsfellesskapet kan øke sin innflytelse på hjemmene ved å oppdage at menigheten er hjemmets beste partner i jobben og kampen for neste generasjons relasjon med Jesus.

Statistikk viser at 70% – 90% av alle barn som vokser opp i kristne hjem eller menighet er borte fra et aktivt kristen liv innen de er 20 år. Om hjemmet og menigheten samarbeider kan det tallet synke betraktelig! Det kommer ikke automatisk; det må jobbes målrettet, sammen og over tid for at det skal snu. Men detkan snu og vi kan være med på å påvirke det. Jeg vil dele med dere en del om hva det konkret dreier seg om. Håpet er at du skal få komme på denne samlingen og få oppmuntring og hjelp. Jeg skal legge vekt på å være så konkret som mulig slik at du kan få med deg noen redskaper hjem som du kan sette ut i livet. 

Håper vi sees på denne samlingen, ta gjerne med deg noen du vil dele dette med : )